Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2018. augusztus 09-én (csütörtök) 1100 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

  Nyilvános ülés keretében:

 1. Szociális célú tüzelőanyag pályázattal kapcsolatos döntés
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól rendelet
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. 2018. évi rendkívüli szociális önkormányzati támogatás igénylése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Gádorosi Labdarúgó Sport Egyesület kérelme
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Óvoda ideiglenes működési engedélye
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Testvérváros program pályázat elkészítése és pályázati kezelés megbízása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Úthibák garanciális ellenőrzésének lezárása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Bejelentések

 Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető

Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

 1. napirendi ponthoz meghívva: Pisont András Gádorosi Labdarúgó Sport Egyesület elnöke

Gádoros, 2018. augusztus 06.

Maronka Lajos s. k.
polgármester