Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2018.július 17-én (kedd) 1400 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében,
melyre tisztelettel
meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1). Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.) Tájékoztató Gádoros nagyközségben a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatban végzett munkáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
Településtisztasági Vállalat Orosháza

3) Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4) Beszámoló a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
Sebestyén Lászlóné intézményvezető

5) 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
Prozlik Márta intézményvezető

6) „Virágos, rendezett porta” elismerés és Gádoros Nagyközségért kitüntető cím adományozásának előkészítése, munkacsoportok megalakítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7) Tájékoztatás a közfoglalkoztatás helyzetéről és a Start munkaprogramról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
Garab Rozális főmunkatárs

8) Tájékoztató az út-menti feszület állításával kapcsolatos kiegészítő költségekről
Előadó: Maronka Lajos polgármester

9) Gádoros, Kossuth u. 29. szám alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Maronka Lajos polgármester

10) Gádorosi Füzetek következő számának előkészítése tárgya
Előadó: Maronka Lajos polgármester
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető

11) Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

12) Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson projekt
Előadó: Maronka Lajos polgármester

13) Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson projekt
Előadó: Maronka Lajos polgármester

14) Tájékoztató az Önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatás tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

15) Nehéz szociális körülmények között élő gyermekek Erzsébet táborba való utaztatásának támogatása
Előadó: Maronka Lajos polgármester
Vida Melinda

16) Dareh Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester

17) Bejelentések

  1. Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme
    Előadó: Maronka Lajos polgármester

 

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László Progádor Kft. ügyvezető igazgató

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

  1. napirendi ponthoz meghívva: Benkő Ferenc-Településtisztasági Vállalat Orosháza

Gádoros, 2018. július 11.

Maronka Lajos s. k.
polgármester