TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 – Piac

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041
Projekt címe: Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson
Kedvezményezett neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatás összege: 41.458.540,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023. 08. 31.

A projekt mérföldkövei:
1. mérföldkő: 2018. 03. 10.
2. mérföldkő: 2018. 05. 29.
3. mérföldkő: 2020. 07. 29.
4. mérföldkő: 2020. 10. 31.
5. mérföldkő: 2021. 02. 20.
6. mérföldkő: 2021. 08. 31.
7. mérföldkő: 2023. 07. 31.
8. mérföldkő: 2023. 08. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében végzett beruházás során a meglévő termelői piac, 3 db fedett (darabonként 14,72 m2 alapterületű és 2,48 m építménymagasságú ernyős kialakítású földszintes, szerkezete acél és vasbeton, pultokkal ellátva) árusító hellyel történő bővítése történt meg. Szociális blokk egy külön álló épületben létesült, a termelői piachoz parkoló és kerékpár tároló kialakítása is megtörtént. Az árusítóhelyek tekintetében 3 db (árusító helyenként 1-1 db) új kandeláber telepítése is megtörtént, továbbá a 3 méteres oszlopokon 6 db biztonsági kamerarendszer is kiépítésre került. A projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenységelemének végrehajtása során érvényesítésre kerültek a szükséges energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai, továbbá az előírt akadálymentesítési kötelezettségnek is eleget tettünk.

A pályázat benyújtásával hosszú távú célként került meghatározásra a település népességmegtartó erejének növelése és a helyi szereplők jövedelemtermelő képességének javítása. A projekt specifikus vagy rövid távú céljai a helyi mezőgazdasági termelési feltételek javítása a helyi termelők és mezőgazdasági vállalkozók vagy vállalkozni vágyók támogatása érdekében az értékesítés körülményeinek javítása, a helyi lakosok, illetve látogatók körében a helyi piac népszerűsítése. Közvetett célként került kitűzésre a közétkeztetés és a fogyasztók helyi termékekkel való ellátásának biztosítása, a munkanélküliség mértékének csökkentése.

A tárgyi projekt keretében elvégzett fejlesztés hozzájárult a projekttel kapcsolatos célkitűzések megvalósításához, továbbá a kitűzött eredmények folyamatos fenntartásához.

 

A megvalósítás helyszíne: 5932 Gádoros, Kossuth utca 10.(hrsz: 764/2)

Támogatás összege: 41,46 millió Ft

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2023.08.31.