Lakáscélú támogatások

Tájékoztató
Lakáscélú támogatások igénybevételéhez

Az önkormányzat által nyújtható lakáscélú támogatások:

 1. vissza nem térítendő támogatás,
 2. kamatmentes kölcsön,

Vissza nem térítendő támogatás

(1) Vissza nem térítendő támogatás nyújtható annak a személynek, családnak, aki

 1. lakótelket, lakást vásárol vagy lakást épít és
 2. magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak lakástulajdona soha nem volt, és jelenleg sincs.

(2) A támogatás egy személy vagy család részére maximum 200.000 Ft összegben állapítható meg, a rászorultság mértékétől függően.

(3) Rászorultnak tekinthető az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Vissza nem térítendő támogatás esetén a Polgármesteri Hivatal javára 5 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom jegyezhető be a támogatással érintett ingatlanra. A támogatás folyósításának feltétele a támogatott személy(ek) bejegyzéshez való hozzájárulása.

Kamatmentes kölcsön

(1) Kamatmentes kölcsön nyújtható:

 1. lakás építéséhez vagy vásárlásához
 2. az igénylő tulajdonában lévő lakás bővítéséhez
 3. minőségi lakáscseréhez
 4. az igénylő tulajdonában lévő lakás korszerűsítéséhez, felújításához, karbantartásához.

(2) Kamatmentes kölcsönt vehet igénybe lakásszerzéséhez az is, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjának tulajdonában együttesen legfeljebb egy lakás fele van.

(3) A kamatmentes kölcsön maximum 250.000 Ft összegben nyújtható, a rászorultság mértékétől függően.

(4) A kölcsönt a szerződés aláírásától számított 5 év alatt kell visszafizetni.

(5) A kölcsönt havonta, egyenlő részletben kell megfizetni minden hónap 10. napjáig. Az első részlet esedékessége a folyósítást követő második hónap 10. napja.

 

Jogosultság közös szabályai

(1) E rendeletben szabályozott lakáscélú támogatást azok a személyek, vagy családok vehetik igénybe, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

 1. gyermektelen családok esetében 300 %-át,
 2. egy gyermekes családok esetében 250 %-át,
 3. kettő és több gyermekes családok esetében 220 %-át.

(2) Nem támogatható az egyéb feltételek fennállása esetén sem az az igénylő,

 1. akinek az ország területén üdülőtelke, hétvégi háza vagy üdülője van,
 2. aki a tulajdonban lévő lakását bérbeadás útján hasznosítja,
 3. aki bér, vagy szolgálati lakását kedvezményes feltételekkel vásárolhatja meg,
 4. aki első lakásigényét lakott állapotban lévő lakás megvásárlásával kívánja kielégíteni.

(3) Abban az esetben, ha a támogatással érintett ingatlant a támogatott a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti vagy bérbe adja, köteles: a kamatmentes kölcsön még le nem törlesztett összegét az elidegenítés, illetve a bérbeadás napját követő 8 napon belül visszafizetni.

 

Eljárási szabályok

(1) A lakáscélú támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

 1. lakásépítés és bővítés esetén a költségvetést és az építési engedélyt,
 2. lakásvásárlás és minőségi lakáscsere esetén az adásvételi szerződés egy példányát
 3. lakáskorszerűsítés, -felújítás, – karbantartás esetén a tulajdoni lap másolatot és a költségvetést,
 4. minden lakáscélú támogatás iránti kérelemhez jövedelem és vagyonnyilatkozatot,
 5. ha a bővíteni, megvásárolni, felújítani, korszerűsíteni, karbantartani kívánt ingatlan tulajdoni lapján bármilyen hitelintézetnek vagy egyéb más kölcsönt, tartozást bejegyző cégnek a javára jelzálogjog van bejegyezve, a hozzájáruló vagy elutasító nyilatkozatát arról, hogy az őket követő sorrendben az Önkormányzat is bejegyeztesse a jelzálogjogot.
 6. két készfizető kezes kezességvállaló nyilatkozatát és azok jövedelemigazolásait.

(3) Amennyiben a pénzintézet, hitelintézet a jelzálogjog-bejegyzéshez igazoltan nem adja hozzájárulását, a Képviselő-testület dönt arról, hogy az igénylő részesülhet-e lakáscélú támogatásban.

A támogatás iránti kérelmeket a Képviselő-testület minden év március, június, szeptember és november hónapjában bírálja el a polgármester előterjesztés alapján.
Kapcsolódó jogszabályok:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (III. 25.) KT. számú rendelete

Ügyintézési Idő: a testületi döntéstől számított 22 munkanap.

Jogorvoslat: A határozat ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a  Gyulai Megyei Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

 

Az ügyintézés helye: 5932 Gádoros, Kossuth utca 16    1.em. 11. számú iroda

Ügyintéző: Czinglér Csaba