„Gádoros Nagyközség belterületi utak fejlesztése”
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00033

A projekt főbb adatai:
Kedvezményezett neve:                     Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe:                                      Gádoros Nagyközség belterületi utak fejlesztése

A szerződött támogatás összege:      200 millió forintTámogatás mértéke (%-ban):            100 %
Projekt azonosító száma:                   TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00033
A projekt fizikai befejezésének várható időpontja: 2025.06.30.

Gádoros Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1 Belterületi utak fejlesztése című felhívásra. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
A projekt kiemelt céljai: A projekt keretében Gádoros Nagyközség belterületi gyűjtőutak felújítását tűzte ki célul a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. A beruházás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a településen, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető települési környezet kialakulásához. A projekt által elérendő fő cél, hogy a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá váljon.           
Fő cél tehát a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, a településen belüli utazási célpontok megközelíthetőségének javítása, a balesetveszély csökkentése, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, a településkép szépülése, a lakosság életminőségének javítása érdekében.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:    Az önkormányzat összesen 2.549 méter hosszúságba fel kívánja újítani a Dobó – Szőlő – Dr. Hidasi utcák burkolatát, és ezzel egyidejűleg 15 férőhelyes új parkolót kíván kiépíteni a Dobó utcában a sportpálya mellett.

Dobó utca

A meglévő burkolaton 15 m2-en teljes pályaszerkezet csere történik. A felújítás során az új burkolat mindkét oldalán erősített padka kerül kiépítésre. Az érintett szilárd burkolatú bejáróknál (beton, térkő, kockakő) az új aszfaltburkolat 1 m hosszon fut majd ki a bejáró szélességében.

Felújítandó útszakasz hossza: 514 m

Szőlő utca

A meglévő burkolatra 3 cm kiegyenlítő réteg és az 4 cm kopóréteg kerül. Az érintett szilárd burkolatú bejáróknál (beton, térkő, kockakő) az új aszfaltburkolat 1 m hosszon fut majd ki a bejáró szélességében. A csatlakozó szilárd burkolatú utaknál a csatlakozásban a meglévő kopóréteg visszamarásra kerül, így biztosítva az új és meglévő kopórétegek szintbeni csatlakozását.       
Felújítandó útszakasz hossza: 1120 m

Dr Hidasi utca

A meglévő burkolatra 3 cm kiegyenlítő réteg és az 4 cm kopóréteg kerül. A kiegyenlítő réteg beépítése előtt a kátyúk 0/32-es zúzottkővel kerülnek feltöltésre. A közút csatlakozásnál a meglévő beton burkolat 3 m hosszon visszamarásra kerül és a tervezett aszfalt kopóréteg a közút aszfalt kopórétegének szintjéhez csatlakozik. A csatlakozásnál aszfalt szalag kerül beépítésre. Az érintett szilárd burkolatú bejáróknál (beton, térkő, kockakő) az új aszfaltburkolat 1 m hosszon fut majd ki a bejáró szélességében. A csatlakozó szilárd burkolatú utaknál a csatlakozásban a meglévő kopóréteg visszamarásra kerül, így biztosítva az új és meglévő kopórétegek szintbeni csatlakozását.
Felújítandó útszakasz hossza: 915 m          

Parkoló
14 db új merőleges felállású 2.7m széles parkoló készül, illetve 1 db mozgáskorlátozottak számára fenntartott hely kerül kialakításra. A parkolóhelyeket beton gerendába rakott kiemelt szegélyek határolják majd. A sportpálya bejáratánál 2,0 m széles térkő járda épül a parkoló állások között, melyet szegély határol majd el a parkolóktól. A 3.6m széles mozgáskorlátozott parkolót burkolati jel és tábla is jelölni fogja. A parkolók melletti szikkasztó árok profilozása és iszaptalanítása is megvalósul.         
Új épített parkolók száma: 15db

A projekt által elért várható eredmények:

  • Az élhetőbb környezet feltételeinek biztosítása a településen.
  • Helyi ingatlanok biztonságos fenntartása értéknövelése.
  • Környezettudatos szemlélet erősítése.        
  • A lakosság számára élhetőbb környezet jobb életminőség biztosítása.
  • Nő a település népességmegtartó és népességvonzó képessége.
  • Gazdaságélénkítés valósul meg.
  • A beruházás hozzájárul a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez.
  • A projekt hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez.
  • Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztés valósul meg.
  • Javul a belterületi útszakaszon a közösségi közlekedés minősége.