Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

 A Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság ülését

2018. július 17-én (kedd) 1300 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Beszámoló a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
  Sebestyén Lászlóné intézményvezető
 2. 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
  Prozlik Márta intézményvezető
 3. Tájékoztatás a közfoglalkoztatás helyzetéről és a Start munkaprogramról
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
  Garab Rozális főmunkatárs
 4. Tájékoztató az Önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatás tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Nehéz szociális körülmények között élő gyermekek Erzsébet táborba való utaztatásának támogatása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
  Vida Melinda
 6. Bejelentések

A napirendi ponthoz meghívva:

Fábri István elnök, Bencsik Sándorné és Jámborcsik László bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Cseresnyés Károlyné, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2018. július 12.

Fábri István s. k.
Bizottság Elnöke