Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros Nagyközség Polgármestere

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2017. augusztus 08-án (kedd) 14:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel


meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:


1) Szociális célú tűzifa pályázattal kapcsolatos döntés

Előadó: Maronka Lajos polgármester

2) A szociális célú tüzelőanyag igénylésének és megállapításának szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előadó: Maronka Lajos polgármester

3) Gördülő fejlesztési terv véleményezése – Alföldvíz Zrt.

Előadó: Maronka Lajos polgármester

4) Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével kapcsolatos döntés (A 3. ajánlat hétfőn fog érkezni.)

Előadó: Maronka Lajos polgármester

5) Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Tóth Tibor igazgatási csoportvezető

Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2017. augusztus 03.

Maronka Lajos s. k.

polgármester

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;