Házirend

Az épületbe behozott és az előszobai fogasokon elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

 A könyvtár nyilvános tereiben dohányozni, ételt, italt fogyasztani TILOS.

 Dohányzásra kijelölt hely az udvar.

 A könyvtár olvasótermében mobiltelefont használni nem szabad.

 A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének, vagy a könyvtárosnak az engedélyével rakhatók ki.

 A könyvtári dokumentumok használatakor ügyelni kell azok épségére, tisztaságára.

 Az olvasóknál kölcsönzésben lévő könyvek felső határa felnőttek esetében 8 kötet, gyerekek esetében 3 kötet.

 Az elveszett vagy megrongálódott könyvtári dokumentumokat 500,- Ft alatti leltári érték esetén 500,- Ft összegben, 500,- Ft feletti leltári érték esetén napi piaci áron meg kell téríteni.

 A könyvtár számítógépeinek és számítógépes hálózatának használatára vonatkozó szabályokat az

5. sz. melléklet tartalmazza.

A könyvtárba történő mindennemű befizetésről nyugtát, illetve kérésre számlát adunk.

 A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó használótól a szolgáltatások teljesítését a könyvtár megvonhatja.

 A könyvtárhasználók reklamációikkal, javaslataikkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.