Pályázat – Progádor ügyvezető

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatói
munkakör betöltésére.

A  jogviszony időtartama: határozott idejű ( 1 év )

Foglalkoztatás jellege: megbízási szerződéssel

A munkavégzés helye: Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 1

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások: megbízási szerződéssel, díjazás megállapodás szerint

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Olasz Imréné dr. jegyző nyújt, a 68/490-001 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: PROGÁDOR ügyvezető igazgató.
  • Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december .15.