Pályázat – Pénzügyi ügyintéző

Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

ASP rendszer szerinti könyvelés, nyilvántartások vezetése. Számlák kiállítása. Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, rendszeraszisztensi szakképesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség, vagy
 •       Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Önéletrajz
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Olasz Imréné dr. jegyző nyújt, a 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1941/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
 •       Személyesen: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.