Gádorosi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Gádorosi Polgármesteri Hivatal

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/14. hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Lakás- és helyiségbérlettel kapcsolatos ügyek, állattartás, környezetvédelmi igazgatási feladatok. Ellátja az általános hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogi vagy közigazgatás szervező végzettség,
 • Felhasználói szintű ASP rendszer ismeret.
 • Közigazgatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatály alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,
 • 90 napnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőszegi Erzsébet Mária nyújt, a
68-490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gádorosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-24/2022. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
  vagy
 • Elektronikus úton jegyzo@gadoros.hu oldalon keresztül.
  vagy
 • Személyesen: Kőszegi Erzsébet Mária jegyző, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok alapján – a polgármester egyetértésével – a jegyző hozza meg a döntést. A kinevezési jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. Pályázó jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat a Gádorosi Polgármesteri Hivatal az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Postai úton történő benyújtás esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-24/2022., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 27.