Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2022. március 26-án (szombat) 8:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Progádor Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondási ügye
    Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

1. napirendi ponthoz meghívva: Tóth Mária Progádor Nonprofit Kft. ügyvezető

Gádoros, 2022. március 25.

Dr. Szilágyi Tibor s.k.
polgármester