Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2022. január 18. (kedd) 15:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli) Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. 2022. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása (szóbeli) Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Rendezvények átbeszélése – Közmeghallgatás időpontjának meghatározása (szóbeli) Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Tájékoztató a polgármester 2021. évi szabadságának felhasználásáról és a 2022. évi szabadságának tervezetéről Előadó: Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
 6. Ingyenes vérvétel II. félévi beszámolója
  Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Progádor Kft. szolgáltatási díj ügye Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. Progádor Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének ügye Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. A Gádorosi Roma Önkormányzat Társulás székhelyhasználat ügye Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Dr. Hidasi László Nyugdíjas Egyesület Bajcsy u. 80. rezsidíjának ügye Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 11. Rendeletek módosítása Előadó: Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
 12. Bejelentések

Zárt ülés keretében:

 1. ) Önkormányzati víziközművagyon integrációja (Tranzakciós szerződés) Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Progádor Kft. ügyvezetőjének munkabér megállapítása Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gádoros, 2022. január 13.

Dr. Szilágyi Tibor s.k.
polgármester