Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2021. november 30-án (kedd) 14:00 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Gádoros Nagyközség Képviselő-testületének Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló 10/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
  2. Karácsonyi szociális támogatások
  3. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző.

Tanácskozási joggal meghívva: Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Vida Melinda főtanácsos

Gádoros, 2021. november 25.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke