Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2021. november 16-án (kedd) 14:00 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
  2. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017 (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
  3. Közművelődési rendelet
  4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2022. évi elbírálása
  5. A bizottság munkájáról beszámoló
  6. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző

Gádoros, 2021. november 8.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke