Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2021. augusztus 9-én (hétfő) 14:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:
1.) Alföldvíz Zrt. részvényesek tájékoztatása (ZÁRT ÜLÉS!)
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

2.) Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői megbízása (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

3. ) A szociális célú tüzelőanyag igénylésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

4.) Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár pályázatának tárgyában
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

5.) Tájékoztatás a Belügyminisztérium szennyvízberuházás túlfinanszírozásának ügyéről
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

6.) Dr. Hidasi László Nyugdíjas Klub kérelme
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

7.) Közmeghallgatás időpontja tárgyában
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

8.) Bejelentések
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

1.) Nonprofit szervezet létrehozása (Később kerül kiosztásra az anyag)
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

2.) Roma nemzetiségi kiállítás tárgyában (szóbeli)
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

3.) Szociális támogatás tárgyában
Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

2. napirendhez meghívott: Széllné Kovács Ibolya és Prozlik Márta

Gádoros, 2021. július 29.

Dr. Szilágyi Tibor s.k.
polgármester