Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2021. július 12-én (hétfő) 17:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Gádoros Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának feladat-ellátási ügye, tájékoztatója, és kérelme – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Tájékoztató Gádoros Nagyközségben a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatban végzett munkáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Tájékoztató a gyermekorvosi, iskola egészségügyi ellátásról Gádoros Nagyközségben (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Fogorvos támogatási ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. Ingyenes vérvételi szolgáltatás féléves beszámolója – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Gádorosi Idősekért Alapítvány beszámolója – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Gádorosi Labdarúgó SE költségvetési tervezete – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 11. „Virágos, rendezett porta” elismerés és „Gádoros Díszpolgára” kitüntető cím adományozásának előkészítése, munkacsoport megalakítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 12. VP6-7.2.1-.1-21. „Külterületi helyi közutak fejlesztése” program keretében a „Gádoros külterület 032/2 hrsz-ú földút stabilizálása” című pályázat beadása és önerő biztosításának jóváhagyása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 13. Bejelentések
 1. Megálló Ital- és Vegyeskereskedés üzemeltetőjének kérelme – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Vastag Betta kérelme (Zöldség-Gyümölcs Centrum) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. Falunapi rendezvény megbeszélése (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Pályázati tájékoztató (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Játszótér felújításról tájékoztató (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Szennyvízberuházás Belügyminisztérium önerő elszámolásról tájékoztató (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

1. napirendi ponthoz meghívva: Molnár Virág lelkipásztor

Gádoros, 2021. július 08.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester