Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2021. július 12. (hétfő) 15:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Gádoros Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának feladat-ellátási ügye, tájékoztatója, és kérelme
  2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  3. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról
  4. Tájékoztató a gyermekorvosi, iskola egészségügyi ellátásról Gádoros Nagyközségben
  5. Gádorosi Idősekért Alapítvány beszámolója
  6. Gádorosi Labdarúgó SE költségvetési tervezete
  7. Bejelentések – Megálló Ital- és Vegyeskereskedés üzemeltetőjének kérelme – Szennyvízberuházás Belügyminisztérium önerő elszámolásról tájékoztató

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2021. július 08.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke