Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2021. július 12-én (hétfő) 14:30 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Gádoros Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának feladat-ellátási ügye, tájékoztatója, és kérelme
  2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  3. Tájékoztató Gádoros Nagyközségben a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatban végzett munkáról
  4. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról
  5. Tájékoztató a gyermekorvosi, iskola egészségügyi ellátás Gádoros Nagyközségben
  6. Ingyenes vérvételi szolgáltatás féléves beszámolója
  7. Gádorosi Idősekért Alapítvány beszámolója
  8. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző

Gádoros, 2021. július 08.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke