Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központja

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gondozási Központ Gádoros

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5932 Gádoros, Fő utca 30.
Békés megye, 5932 Gádoros, Külterülete .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendeletben, valamint a Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, A tanyagondnoki alapképzés elvégzésének vállalása a felvételt követő 1 éven belül.,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • aktív járművezetői gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, tanyagondnoki alapképzés,
 • helyismeret
 • empátia
 • szociális érzékenység
 • jó kapcsolatteremtő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krivikné Zahorecz Anita nyújt, a 06 30 684 0772 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központja címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Fő utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 559/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.
  vagy
 • Elektronikus úton gond.kozp@gadoros.hu oldalon keresztül.
  vagy
 • Személyesen: Krivikné Zahorecz Anita, Békés megye, 5932 Gádoros, Fő utca 30. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója személyes meghallgatás és a fenntartó véleményének megismerése után dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – 2020. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Csatolandó iratok, igazolások: -szakmai önéletrajz; -végzettségeket, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; -vezetői engedély másolata; -90 napnál nem régebbi büntetlen előélet igazolása, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; -nyilatkozat az előírt képesítés megszerzésének vállalásáról, -nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; -nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.