Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2020. október 29-én (csütörtök) 16:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. „Illegális hulladéklerakók felszámolása – 2020.” pályázat – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  3. Gondozási Központ ellátotti létszámbővítési ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  4. Humán Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítása tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  5. Bejelentések, egyebek – 1.) A Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításához véleményezés – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester – 2.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása (helyben osztott anyag) -Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

1. napirendi ponthoz meghívva: Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető

3. napirendi ponthoz meghívva: Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ Intézményvezető

Gádoros, 2020. október 27.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester