Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2020. október 29-én (csütörtök) 15:00 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása
  2. „Illegális hulladéklerakók felszámolása – 2020.” pályázat
  3. Gondozási Központ ellátotti létszámbővítési ügye
  4. Humán Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítása tárgyában
  5. Bejelentések, egyebek – 1) A Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításához véleményezés – 2.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása (helyben osztott anyag)

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző

1. napirendi ponthoz meghívva: Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető

3. napirendi ponthoz meghívva: Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ Intézményvezető

Gádoros, 2020. október 27.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke