Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2020. október 14-én (szerda) 16:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030 azonosítószámú „Gádoros Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” című pályázat közbeszerzése tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. Bejelentések, egyebek

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2020. október 14.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester