ÉRTESÍTÉS
GÁDOROS NAGYKÖZSÉG közigazgatási területén

a kislétszámú szarvasmarha-állományok szarvasmarha gümőkór szempontjából történő minősítéséról és az állományok éves ellenorzó vizsgálata időpontjáról

A szarvasmarha gümőkórtól hivatalosan mentes szarvasmarha-állomány hivatalosan mentes minősítését a járási hivatal által elkészített ütemterv alapján évente ellenőrizni kell.

Az állattartó szarvasmarha állománya valamennyi tizenkét hónapos vagy annál idősebb szarvasmarháját évente elvégzett intradermális tuberkulin próbával meg kell vizsgálni.

Ellenőrző vizsgálat kizárólag olyan egyeden végezhető, amelyet egyedi azonosítóval megjelöltek.

Az állattartó írásbeli kérelmére engedélyezhető, hogy az ütemtervtől eltérő időpontban kerüljön sor az intradermális tuberkulin vizsgálatra, ha ez utóbbi esetben az intradermális tuberkulin vizsgálat az állományban elvégzendó egyéb beavatkozással összeköthető. Az intradermális tuberkulin vizsgálat elvégzésére kislétszámú állományok esetében a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló rendelet szerinti körzeti kapcsolattartó állatorvos köteles.

A szarvasmarha állományok vizsgálatára az alábbiak szerint kerül sor:

Dr. Kiss Lajos kapcsolattartó állatorvoshoz tartozó megyei körzetbe sorolt tenyészetek szarvasmarhatartói 2020. szeptember hó 1.- 2020. október hó 31. napja között

A SZARVASMARHA GÜMÖKÓR MEGELŐZÉSE kapcsán az állattartó kötelezettségei

Az állattartó köteles a szarvasmarha-állományról naprakész állomány-nyilvántartást vezetni, és azt az állatorvos vagy az eljáró hatóság képviselője kérésére bemutatni.
Az állattartó köteles az ütemterv szerint a szarvasmarha-állomány intradermális tuberkulin vizsgálatát az állatorvossal elvégeztetni.
Az állattartó köteles az intradermális tuberkulin vizsgálat végrehajtásához alkalmas helyet kialakítani, az állat rögzítéséről gondoskodni, és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet legalább hat évig megőrizni.
Az állattartó köteles állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát tűrni, ezen feladatokat ellátó állatorvos részére segédszemélyzetről gondoskodni és a kárenyhítési kötelezettségének megfelelően közreműködni;
Az állattartó köteles állatának állat-egészségügyi vizsgálata elvégzéséről saját költségén gondoskodni. Az új szarvasmarha-állomány szarvasmarha gümőkór szempontjából történő minősítését az állattartó köteles kezdeményezi a járási hivatalnál az állat beszállításának megkezdését követő tizenöt napon belül.

Az állattartó kérelmére a járási hivatal engedélyezi, hogy az ellenőrző vizsgálatokra csak kétévente kerüljön sor, ha az állományban a vizsgálatot megelőző három éven belül nem fordult elő szarvasmarha gümőkór, és az állategészségügyi jogszabályok megsértését a járási hivatal nem állapította meg. Az állattartónak a szarvasmarha gümőkórtól hivatalosan mentes állományát úgy kell tartania, hogy az fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állattal ne érintkezhessen.