Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2020. szeptember 8-án (kedd) 18:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Tájékoztató az óvoda munkájáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. Köztemető üzemeltetésére kiírt pályázatok elbírálása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Beszámoló a 2020. évi nyári gyermekfelügyelet biztosítása tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Negyedéves beszámoló az ingyenes vérvételi szolgáltatásról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Települési Értéktár Bizottság beszámolója – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. Sportegyesületek gazdálkodásáról tájékoztató – Előadó: Sportegyesületek elnökei
 9. Falunapi rendezvény megbeszélése (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Bejelentések, egyebek – 1) Szolgálati lakás igénylése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester – 2) A TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030 azonosítószámú „Gádoros Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” című pályázat kivitelezési munkálatai tárgyában (helyben osztott anyag) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester – 3) Gondozási Központ feladatellátásával kapcsolatos ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Zárt ülés keretében:

 1. „Virágos, rendezett porta” díjakra javaslat – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. „Gádoros Nagyközségért” címre javaslat –
 3. Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

3. napirendhez meghívva: a köztemetésre kiírt pályázatra jelentkezők
8. napirendhez meghívva: Pisont András Gádorosi Labdarúgó SE elnöke, Gelegonya István Gádorosi Birkózó Egyesület szakosztályvezetője

Gádoros, 2020. szeptember 04.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester