Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2020. szeptember 8-án (kedd) 13:00 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Sportegyesületek gazdálkodásáról tájékoztató -Előadó: Sportegyesületek elnökei
  2. Falunapi rendezvény megbeszélése-Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  3. Bejelentések – 1) A TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030 azonosítószámú „Gádoros Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” című pályázat kivitelezési munkálatai tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester – 2) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához – 3) Beszámoló a 2020. évi nyári gyermekfelügyelet biztosítása tárgyában

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
1. napirendhez meghívva: Sportegyesületek vezetői

Gádoros, 2020. szeptember 02.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke