Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2020. szeptember 8-án (kedd) 11:00 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Köztemető üzemeltetésére kiírt pályázatok elbírálása
  2. Tájékoztató az óvoda munkájáról
  3. Negyedéves beszámoló az ingyenes vérvételi szolgáltatásról
  4. Szolgálati lakás igénylése
  5. Bejelentések, egyebek – 1) Falunapi rendezvény megbeszélése – 2) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző

  1. napirendhez meghívva: a köztemető üzemeltetésére kiírt pályázatra beadott pályázók.
  2. napirendhez meghívva: Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője

Gádoros, 2020. szeptember 02.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke