ÉRTESÍTÉS
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése változott 2020. július 1-jétől, mely szerint
„Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. július 1-jétől is havi 7.710,-, illetve napi 257,- forint. Ha a fizetési kötelezettség nem teljes hónapra vonatkozik, akkor a fizetendő összeg a kötelezettség napjainak száma és a 257,- forint szorzata.

Ha a magánszemély nem fizeti meg a járulékot és a 2020. július 1-jét követő időszakra vonatkozóan keletkezett hátraléka meghaladja a 46.260, – forintot, akkor nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást. Ebben az esetben a NEAK a társadalombiztosítási azonosító jelet érvényteleníti. Ezután legkorábban a tartozás megfizetése utáni naptól lesz újra érvényes a tajszám.

Ha a magánszemély méltányolható gazdasági vagy személyes okból nem tudja határidőre befizetni járulékát, fizetési kedvezményt kérhet a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (halasztás, részletfizetés, mérséklés vagy elengedés).

Bővebb tájékoztatás:
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Az_egeszsegugyi_szolg20200701.html

ÖNKORMÁNYZAT