Pályázati felhívás

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a településen lévő lakóházak előtti elhanyagolt közterületeken lévő bokrok, gazok, elburjánzott növények kitakarítására, a terület rendbetételére, az így kialakított rendezettség fenntartására 2020. évben.

A feladat végrehajtására vállalkozók és magánszemélyek jelentkezhetnek.

A pályázatban meg kell jelölni, hogy hány darab közterületet, milyen anyagi ellenszolgáltatás fejében kíván a pályázó rendbe tenni.

A pályázatokat személyesen dr. Szilágyi Tibor polgármesternek kell benyújtani legkésőbb
2020. július 17. napjáig.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. július 21.

Az ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatok kerülnek elfogadásra.

Nyertes pályázóval a szerződés megkötése 2020. július 23-án történik.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást dr. Szilágyi Tibor polgármester nyújt. Elérhető: munkaidőben a 68/490-331-es telefonszámon.

Gádoros, 2020. július 7.

dr. Szilágyi Tibor
    polgármester