Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2020. június 30-án (kedd) 16 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról, és a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri határozatok megerősítése- Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri önkormányzati rendeletek elfogadása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. Mezőkovácsházi Református Diakóniai Intézményfenntartó Központ bemutatkozása, és a Gondozási Központ feladatellátási átadási ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Virágos, rendezett porta” elismerés és „Gádoros Nagyközségért” kitüntető cím adományozásának előkészítése, munkacsoportok megalakítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Pályázati kiírás köztemető üzemeltetésére – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Pályázatokról beszámoló – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. Belügyminisztériumi útfelújítási pályázat ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Polgármesteri biztosítás ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Bejelentések, egyebek:
 • Lakáscélú kölcsön igénylése (zárt ülés anyaga) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 • Családsegítő Szolgálat helyéről szóló tájékoztatás (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 • Gádoros 765/A/1, és 765/A/2 hrsz-ú ingatlanok ügye – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 • Falunapi rendezvény megbeszélése (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Kőszegi Erzsébet Mária jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

3. napirendhez meghívva: Molnár Virág, és Wengerter Bernadett diakóniai képviselő
7-8. napirendhez meghívva: Ruzsinszki Ferenc pályázati referens

Gádoros, 2020. június 25.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester