Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2020. június 30-án (kedd) 11 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  • A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri önkormányzati rendeletek elfogadása
  • A Gondozási Központ feladatellátási átadási ügye
  • Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról
  • Pályázati kiírás köztemető üzemeltetésére
  • Lakáscélú kölcsön igénylése (zárt ülés)
  • Bejelentések, egyebek

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Kőszegi Erzsébet Mária jegyző

Gádoros, 2020. június 25.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke