Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2020. március 17-én (kedd) 17 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről – Előadó: Vida Melinda szociális ügyintéző, Halustyik Éva az Orosháza Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata Intézményvezetője
 3. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Gazdabál rendezvény megbeszélése (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Orosházi Mentőállomás kérelme – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Kérelem telek tartós bérletbe adására – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. Beépítetlen terület eladásra való felkínálása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gádorosi Csoportja helyiségbérletéről szóló határozat módosításának tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. Rendezvénynaptár módosítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 11. Ingyenes vérvétel biztosítására kiírt pályázat tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 12. Önkormányzati ingatlan bérbeadása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 13. Bejelentések
  1. Koronavírusról szóló tájékoztató (szóbeli) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. Te szedd! akció (szóbeli) –
  3. Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Tóth Tibor jegyző helyettes, igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

2. napirendi ponthoz meghívva: Dr. Kolysza-Tóth Annamária osztályvezető, Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya,
Halustyik Éva, az Orosháza Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata Intézményvezetője,
Vida Melinda szociális ügyintéző

Gádoros, 2020. március 10.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester