Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2020. március 17-én (kedd) 15 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
  2. Szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata
  3. Gazdabál rendezvény megbeszélése (szóbeli)
  4. Orosházi Mentőállomás kérelme
  5. Kérelem telek tartós bérletbe adására
  6. Beépítetlen terület eladásra való felkínálása
  7. Ingyenes vérvétel biztosítására kiírt pályázat tárgyában
  8. Önkormányzati ingatlan bérbeadása
  9. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Tóth Tibor jegyző helyettes, igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2020. március 10.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke