Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2020. március 17-én (kedd) 11 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről
  2. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
  3. Szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata
  4. Gazdabál rendezvény megbeszélése (szóbeli)
  5. Ingyenes vérvétel biztosítására kiírt pályázat tárgyában
  6. Önkormányzati ingatlan bérbeadása
  7. Bejelentések
    1. Nyári napközivel kapcsolatos megbeszélés (szóbeli)

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Tóth Tibor jegyző helyettes, igazgatási csoportvezető

1.) napirendi ponthoz meghívva: Dr. Kolysza-Tóth Annamária osztályvezető, Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya és
Halustyik Éva, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata Intézményvezetője
Bejelentés: 1.) napirendhez meghívva:
Tóth Antal RNÖ elnök, Tóthné Pisont Irén RNÖ tag, Petrovics Erik RNÖ tag, Pisont András RNÖ Bizottsági tag, Körösiné Sándor Zsuzsanna, Sebestyén Lászlóné Művelődési Ház Intézményvezető, Holman Betti családsegítő munkatárs, Vida Melinda ügyintéző, Barta Jenőné

Gádoros, 2020. március 10.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke