Gádorosi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Gádorosi Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása
Gádoros településen.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Gádorosi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség; közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Közigazgatási területen szerzett tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDL
 • Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsa megléte esetén annak igazolását szolgáló okirat másolata.
 • Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX tv. 5. sz. melléklet és a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet szerinti adattartalommal.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány, vagy annak megigényléséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy az elektronikus úton történt igénylésről szóló igazolás.
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szilágyi Tibor polgármester
nyújt, a +36 30/906-7788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gádorosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 904-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
  vagy
 • Személyesen: Dr. Szilágyi Tibor polgármesternél, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jegyző személyéről Gádoros Nagyközség Polgármestere dönt. A pályázati eljárást
követően az eredménytelenül pályázók részére a pályázati dokumentáció
visszaküldésre kerül. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS – 2020. február 25.