Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

A 392/2019. (XII. 3.) KT számú határozat alapján a Képviselő-testület a

Közmeghallgatást

2020. február 1-jén (szombat) 14 órára tűzte ki,

melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Közmeghallgatás helye: Gádoros, Kossuth u. 42. szám alatti Közösségi Ház.

Napirend:

  1. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. Tájékoztató a 2020. évi költségvetési javaslatokról Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  3. Bejelentések

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2020. február 1-jén (szombat) a Közmeghallgatást követően tartja

Helye: Gádoros, Kossuth u. 42. szám alatti Közösségi Ház

Napirend:

  1. Tájékoztatás a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan az óvoda nyári zárva tartásáról Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. Iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  3. Bejelentések

Napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gádoros, 2020. január 27.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester