Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendes ülését

2020. január 14-én (kedd) 17 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Tájékoztató a polgármester 2019. évi szabadságának felhasználásáról – Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 3. 2020. évi köztisztviselői illetményalap meghatározása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. 2020. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Községi rendezvények áttekintése – Disznótoros rendezvény előkészítése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Humán Szolgáltató Központtal a Népkonyha ellátási szerződés módosítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. Progádor Kft.-vel kapcsolatban – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Bejelentések –
  Gondozási Központ Intézményvezetőjének kérelmei

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gádoros, 2020. január 8.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester