Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2020. január 14-én (kedd) 13:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2020. évi köztisztviselői illetményalap meghatározása
  2. 2020. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása
  3. Községi rendezvények áttekintése – Disznótoros rendezvény előkészítése
  4. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
  5. Humán Szolgáltató Központtal a Népkonyha ellátási szerződés módosítása
  6. Progádor Kft.-vel kapcsolatban
  7. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2020. január 8.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke