Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2020. január 14-én (kedd) 11 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 2020. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása
  2. Községi rendezvények áttekintése – Disznótoros rendezvény előkészítése
  3. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
  4. Humán Szolgáltató Központtal a Népkonyha ellátási szerződés módosítása
  5. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2020. január 8.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke