Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. december 12-én (csütörtök) 19 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A Bokányi Dezső utca elnevezésének megváltoztatása tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  2. A gyermekorvosi szolgálati lakás bérleti szerződésének megkötése tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  3. Adventi rendezvény tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  4. Gádoros Nagyközség címerhasználat engedélyezése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  5. Pongó-ház tovább üzemeltetésével kapcsolatban – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  6. 2020. évi költségvetés előkészítése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
  7. Bejelentések
    Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gádoros, 2019. december 11.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester