Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2019. december 3-án (kedd) 13:00 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat tárgyában
 2. Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről tájékoztató
 3. A 2019. III. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról
 4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról
 5. 2020. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat – Nyersanyagnorma összegének megállapítása – Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának megállapítása
 6. 2020. évi ellenőrzési program jóváhagyása
 7. Gondozási Központ kérelme tárgyában
 8. Tájékoztató a szovátai pihenőház 2019. évi üzemeltetéséről, és a Progádor Kft. ügyvezetőjének az alkalmazásáról
 9. 2020. évi munkaprogram összeállítása
 10. 2020. évi közmeghallgatás előkészítése
 11. Rendszergazdai szolgáltatás tárgyában
 12. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. november 28.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke