Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szociális, Kulturális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

M E G H Í V Ó

A Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülését

2019. december 3-án (kedd) 11 órától tartja

a Községháza tanácskozó termében,
mely ülésre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A 2019. III. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról
  2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves gazdálkodásáról
  3. 2020. évi költségvetés bevételi oldalát megalapozó döntésekre javaslat – Nyersanyagnorma összegének megállapítása – Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának megállapítása
  4. Gondozási Központ kérelme tárgyában
  5. Konditerem vezetőjének helyiség-használati szerződés meghosszabbítása ügyében
  6. 2020. évi munkaprogram összeállítása
  7. 2020. évi közmeghallgatás előkészítése
  8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2020. évi elbírálása (zárt ülés)
  9. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Fekete Tiborné elnök, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Kosztoláné Szabó Ildikó és Krivikné Zahorecz Anita bizottsági tagok, Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Ribárszki István János, Simondán Vilmos települési képviselők, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző.

Gádoros, 2019. november 28.

Fekete Tiborné s. k.
Bizottság Elnöke