Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. november 19-én (kedd) 19 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 2. Gondozási Központ kérelme – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 3. Roma Önkormányzat kérelme – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 4. Progádor Kft.-től átvett dolgozók ki nem vett szabadsága tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 5. Sebességkorlátozás megszüntetése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 6. 2020. évi munkaprogram előkészítése – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 7. Mentőállomás támogatási kérelme – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 8. Konditerem vezetőjének helyiség-használati szerződés meghosszabbítása ügyében – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 9. Fogorvosi állás betöltése tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 10. A járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 11. A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 azonosítójú, „Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson” című pályázat tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 12. A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2019. évi költségvetés kiadásairól – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 13. Pongó-ház tovább hasznosítása tárgyában – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester
 14. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János és Simondán Vilmos települési képviselők.

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Tóth Antal Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gádoros, 2019. november 14.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester