Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága következő ülését

2019. november 19-én (kedd) 17:30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázat tárgyában
  2. Gondozási Központ kérelme
  3. Roma Önkormányzat kérelme
  4. Progádor Kft.-től átvett dolgozók ki nem vett szabadsága tárgyában
  5. 2020. évi munkaprogram előkészítése
  6. Orosháza Mentőállomás támogatási kérelem
  7. A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 azonosítójú, „Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson” című pályázat tárgyában
  8. Karácsonyi ünnepség tárgyában
  9. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Jávorcsik János Dávid elnök, Ribárszki István János és Mihókné Ribárszki Erika bizottsági tagok. Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Varga Balázs alpolgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Simondán Vilmos települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. november 14.

Jávorcsik János Dávid s. k.
Bizottság Elnöke