A Képviselő-testület alakuló ülése NYILVÁNOS,
de tartalmaz ZÁRT ülést is.

Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete alakuló ülését

2019. október 25-én (péntek) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről – Előadó: Budai Kálmánné Helyi Választási Bizottság elnöke

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása – Előadó: Budai Kálmánné Helyi Választási Bizottság elnöke

3.) A polgármester illetményének megállapítása – Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

4.) SzMSz felülvizsgálata – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

5.) Alpolgármester megválasztása (titkos szavazással – zárt ülésen) és eskütétele – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

6.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

7.) Bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása (kérésre zárt ülésen) – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

8.) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

9.) Pénzügyi átcsoportosítás – Előadó: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

10.)      Bejelentések

1-2.) Napirendi ponthoz meghívottak:
Budai Kálmánné HVB elnöke, Birkás Márton HVB elnökhelyettes és Barna Károly HVB tag.

7.) Napirendi ponthoz meghívottak:
Krivikné Zahorecz Anita
Kosztoláné Szabó Ildikó
Mihókné Ribárszki Erika
Fábri István

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Dr. Szilágyi Tibor polgármester, Fekete Tiborné, Herbszt Gergely, Jávorcsik János Dávid, Ribárszki István János, Simondán Vilmos és Varga Balázs települési képviselők.

Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke
Lustyikné dr. Papp Anikó az Orosházi Járási Hivatal hivatalvezetője
Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Krivikné Zahorecz Anita Gondozási Központ intézményvezető
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Gádoros, 2019. október 24.

Dr. Szilágyi Tibor s. k.
polgármester