Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. augusztus 22-én (csütörtök) 14 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum intézményvezetőjének tájékoztatója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában (szóbeli) – Előadó: Sütő Mária Márta intézményvezető
  2. Magyar Falu Program „Polgármesteri hivatal felújítása” pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül megvalósuló pályázataink jelenlegi állapotáról és a velük kapcsolatos további teendőkről: – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  4. A Gondozási Központ magasabb vezetői állásra kiírt pályázat elbírálásáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  6. Közterület karbantartás tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  7. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását megelőzően igénybe vehető önkormányzati eszközökről – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  8. Gádoros nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  9. Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
  10. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Szabó Jánosné Gondozási Központ megbízott intézményvezető-helyettes
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

1. napirendi ponthoz meghívva: Sütő Mária Márta intézményvezető
4. napirendi ponthoz meghívva: Krivikné Zahorecz Anita, és Csizmadia Anna
7. napirendi ponthoz meghívva: Belankáné Brlás Éva

Gádoros, 2019. augusztus 21.

Maronka Lajos s. k.
polgármester