Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. augusztus 13-án (kedd) 11 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel

meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének meghatározása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. Progádor Kft. közszolgáltatási szerződés visszavonása
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. Bölcsődei TOP-os pályázat tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. Bölcsőde kialakítási terveinek kiegészítése
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Tájékoztató az önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatás tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 7. Helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérések
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. WIFI4EU pályázat tárgyában
  Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Szabó Jánosné Gondozási Központ megbízott intézményvezető-helyettes
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

7. napirendhez meghívva: Belankáné Brlás Éva

Gádoros, 2019. augusztus 8.

Maronka Lajos s. k.
polgármester