Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. július 30-án (kedd) 14:00 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Progádor Kft. ügyvezetőjének kérése tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 2. A szociális célú tüzelőanyag igénylésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 4. A 2019. évi rendkívüli szociális önkormányzati támogatás igényléséhez – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 5. LEADER pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 6. Települési Értéktár Bizottság tájékoztatója – Előadó: Varga Zsolt bizottság elnöke
 7. Józsa könyvgyűjtemény további tárolásáról és őrzéséről – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 8. Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” nyertes pályázatról tájékoztatás – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 9. Magyar Falu Program „Óvoda fejlesztése” pályázat tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 10. Gördülő Fejlesztési Terv ivóvíz ellátás tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 11. Gördülő Fejlesztési Terv szennyvízelvezető és tisztító rendszer tárgyában – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 12. Gádorosi Labdarúgó SE költségvetési kérelme – Előadó: Maronka Lajos polgármester
 13. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Szabó Jánosné Gondozási Központ megbízott intézményvezető-helyettes
Tóth Mária Progádor Kft. ügyvezető

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Pisont András a Gádorosi Labdarúgó Sport Egyesület elnöke

Gádoros, 2019. július 17.

Maronka Lajos s. k.
polgármester