Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága következő ülését

2019. július 30-án (kedd) 13.30 órai kezdettel

tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Progádor Kft. ügyvezetőjének kérése tárgyában
  2. A szociális célú tüzelőanyag igénylésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról
  3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
  4. A 2019. évi rendkívüli szociális önkormányzati támogatás igényléséhez
  5. LEADER pályázat tárgyában
  6. Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” nyertes pályázatról tájékoztatás
  7. Gördülő Fejlesztési Terv ivóvíz ellátás tárgyában
  8. Gördülő Fejlesztési Terv szennyvízelvezető és tisztító rendszer tárgyában
  9. Gádorosi Labdarúgó SE költségvetési kérelme
  10. Bejelentések

A napirendi pontokhoz meghívva:
Cseresnyés Károlyné elnök, Fábri István, Varga Zsolt, Kollár Szilvia és Palai József bizottsági tagok, Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné települési képviselő, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Tóth Tibor igazgatási csoportvezető, Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Gádoros, 2019. július 17.

Cseresnyés Károlyné s. k.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke