Gádoros Nagyközség Polgármestere
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

M E G H Í V Ó

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2019. július 10-én (szerda) 10:30 órai

kezdettel tartja a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

  1. Progádor Kft. ügyvezetőjének munkamegszüntetése tárgyában
    Előadó: Maronka Lajos polgármester

2. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázatról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

3. Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. szolgáltatási szerződés, és hírközlési hálózat működtetési együttműködési megállapodás
Előadó: Maronka Lajos polgármester

4. A Bölcsődei kialakításához meglévő tervdokumentáció aktualizálása, bővítése tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

5. „Közösségért Díj” kitűntetésre javaslat tétele tárgyában
Előadó: Maronka Lajos polgármester

6. Tájékoztatás a Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázattal kapcsolatban
Előadó: Maronka Lajos polgármester

7. Gondozási Központ pénzügyi ellenőrzésének eredménye (szóbeli)
Előadó: Haklik Józsefné belső ellenőr

8. Bejelentések

Valamennyi napirendi ponthoz meghívottak:
Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Palai József és Varga Zsolt települési képviselők.

Békés Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Prozlik Márta Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető
Sebestyén Lászlóné Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
Bányikné Rácz Tünde Gondozási Központ intézményvezető
Farkas László

Farkas Zita Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök

Gádoros, 2019. július 09.

Maronka Lajos s. k.
polgármester